Browsed by
Mesiac: august 2016

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL ?>

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL

V dňoch 13.- 15. októbra 2016 sa v hoteli Patria na Štrbskom plese už tradične uskutoční pravidelná medzinárodná vedecká konferencia logopédov. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia logopédov v spolupráci s Komorou školských logopédov. V rámci konferencie zaznejú prednášky od: Prof. Ageliki Nicolopoulou, ktorá založila a vedie naratívne laboratórium, kde ako vývinová psychologička v rámci sociokultúrnej vývinovej psychológie celoživotne skúma vývin naratív v oblasti produkcie i porozumenia, skúma vývinové roly a vzťahy naratív a hry, formovanie identity detí, vývin sociálnej kognície. Skúma…

Read More Read More