Európsky deň logopédie ?>

Európsky deň logopédie

Leták SAL ku Európskemu dňu logopédie.

KTO môže vykonávať LOGOPEDICKÚ INTERVENCIU?

Logopedickú intervenciu vykonáva LEN LOGOPÉD s ukončeným vzdelaním 5 ročného (magisterského) štúdia logopédie alebo ekvivalentu tohto štúdia do roku 2002, pričom logopéd musí byť evidovaný v niektorom z rezortov: školstva, zdravotníctva alebo práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Pôsobenie logopéda v každom z rezortov vždy definuje rezortná legislatíva.

Ako je to v rezorte školstva? 

Podľa novely Zákona o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon)  245/2008 Z. z. je logopedická činnosť odborná činnosť a logopéd ju vykonáva: 

  • podľa § 130 bod 1, bod 4 – ako odborný zamestnanec LOGOPÉD – v centrách poradenstva a prevencie/špecializovaných  centrách poradenstva a prevencie
  • podľa § 94  bod 5 – ako ŠKOLSKÝ LOGOPÉD – v základnej škole alebo strednej škole, ktorá nie je špeciálnou školou, ak sa v škole vzdeláva viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) okrem žiakov so ZZ vzdelávaných v špeciálnych triedach
  • podľa § 28 bod 8 –  zabezpečuje ju LOGOPÉD –zamestnanec zariadenia poradenstva a prevencie. (Materská škola teda nie je oprávnená zamestnávať školského logopéda a tak poskytovať logopedickú intervenciu, vždy by to malo byť v spolupráci s centrom alebo špecializovaným centrom poradenstva a prevencie.)
  • podľa § 94  bod 1  – v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v špeciálnych triedach

Pre určenie obsahu činnosti logopéda a jeho kvalifikačných predpokladov sú v rezorte školstva záväzné okrem školského zákona aj Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch 136/2023 Z. z a Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 173/2023 Z. z.

Vykonávanie odborných logopedických činností inými odborníkmi (napr. špeciálnym pedagógom alebo školským špeciálnym pedagógom), alebo logopédmi neregistrovanými v žiadnom z rezortov  je nelegálne. Logopéd nemôže podľa súčasnej legislatívy vykonávať svoju prácu na živnosť, bez vydanej licencie v zdravotníctve alebo mimo zariadenia registrovaného rezortom školstva či rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Plné znenie plagátu:

https://www.sal.sk/asociacia/novinky/3_europsky-den-logopedie-2024

V čase výnimočnej situácie sme vám pripravili odborné články na samoštúdium

V čase výnimočnej situácie sme vám pripravili odborné články na samoštúdium

Využite čas výnimočnej situácie na samoštúdium. Odborné články pre Vás sú zverejnené s láskavým dovolením autorov a redakcie časopisu, ktorý články publikoval.
Deixy Kapalková, Brnová, Vencelová
ICF a zajakavosť Laciková & Hrmová Adamiková_využitie ICF_
Fonologické poruchy 1,Buntová, Bartošová, Doskočilová
Viac článkov nájdete v časti „Na stiahnutie“. Kliknite na odkaz „Materiál pre členov komory“. Nezabudnite sa prihlásiť svojím heslom. V prípade, že ste zabudli heslo kontaktujte KŠL cez komorový e-mail.