O nás ?>

O nás

Logo KSL farebneKomora školských logopédov bola založená v roku 2014 ako prirodzený následok vyplývajúci z potrieb stavovského zastrešenia všetkých logopédov pracujúcich v rezorte školstva. Vychádza sa pri tom z definovania postavenia školského logopéda v zákone č. 317/2009 – z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch ako aj zo skutočnosti, že čoraz väčší počet školských logopédov nemalo vlastnú právnu platformu, ktorá by ich zastupovala a rovnako spájala.


Comments are closed.