Browsed by
Mesiac: marec 2018

Dávame do pozornosti ?>

Dávame do pozornosti

 V spolupráci so SAL sme vydali nový logopedický materiál na podporu tvorby príbehov: Dejové postupnosti I a Dejové postupnosti II. Prikladáme recenzie od p. Wiedermann a p. Adzimovej. Mgr. Silvia Mináriková je autorkou diagnosticko – terapeutického materiálu Dejové postupnosti I. a Dejové postupnosti II., ktorý je cennou pomôckou v logopedickej praxi zameraný na stimuláciu naratívnych zručností u detí predškolského a školského veku. Autorka formou vlastne vytvorených ilustrácií – didaktických kariet obsahujúcich 10 tematických okruhov, každý pozostávajúci z viacerých sekvencií, ktoré sa viažu k centrálnej téme, vypĺňa priestor pre…

Read More Read More