Dávame do pozornosti ?>

Dávame do pozornosti

 V spolupráci so SAL sme vydali nový logopedický materiál na podporu tvorby príbehov: Dejové postupnosti I a Dejové postupnosti II. Prikladáme recenzie od p. Wiedermann a p. Adzimovej. Mgr. Silvia Mináriková je autorkou diagnosticko – terapeutického materiálu Dejové postupnosti I. a Dejové postupnosti II., ktorý je cennou pomôckou v logopedickej praxi zameraný na stimuláciu naratívnych zručností u detí predškolského a školského veku. Autorka formou vlastne vytvorených ilustrácií – didaktických kariet obsahujúcich 10 tematických okruhov, každý pozostávajúci z viacerých sekvencií, ktoré sa viažu k centrálnej téme, vypĺňa priestor pre…

Read More Read More

Oslávili sme deň logopédie ?>

Oslávili sme deň logopédie

Milí kolegovia a kolegyne, 6.3. 2017 bol Deň logopédie. Oslávili  sme ho aj v  školských zariadeniach. Komora školských logopédov zabezpečila rozhovor pre RTVS. Osvetu o logopédii a jej náplni v školských zariadeniach, potrebe ranej logopedickej starostlivosti zachytila aj reportáž zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva IDR v Bratislave. Môžete si ho vypočuť kliknutím na nižšie uvedený link: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/128157/reportaz-z- institutu-detskej- reci

Pozvánka na Workshop školských logopédov, Trnava, 20.4.2017 ?>

Pozvánka na Workshop školských logopédov, Trnava, 20.4.2017

V priloženom súbore môžete nájsť pozvánku na workshop školských logopédov, ktorý sa uskutoční v Trnave, dňa 20.4.2017.  Prihlasovanie na workshop je do 12.4.2017 . Bližšie informácie (miesto konania akcie, program, kontakt) nájdete v priloženom súbore. (treba kliknúť na článok a potom na textový odkaz) Logopédia TT 20042017

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL ?>

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL

V dňoch 13.- 15. októbra 2016 sa v hoteli Patria na Štrbskom plese už tradične uskutoční pravidelná medzinárodná vedecká konferencia logopédov. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia logopédov v spolupráci s Komorou školských logopédov. V rámci konferencie zaznejú prednášky od: Prof. Ageliki Nicolopoulou, ktorá založila a vedie naratívne laboratórium, kde ako vývinová psychologička v rámci sociokultúrnej vývinovej psychológie celoživotne skúma vývin naratív v oblasti produkcie i porozumenia, skúma vývinové roly a vzťahy naratív a hry, formovanie identity detí, vývin sociálnej kognície. Skúma…

Read More Read More

Stanovy ?>

Stanovy

Stanovy Komory školských logopédov vo forme PDF si môžete stiahnuť tu : KŠL_Stanovy

Usmernenie k pôsobnosti ?>

Usmernenie k pôsobnosti

Pri poskytovaní logopedickej starostlivosti odporúčame poradenským zariadeniam postupovať v súlade s metodickým usmernením č. 2011-5566/23356:14-914, vydaným MŠVVaŠ SR, ktoré upravuje podrobnosti k pôsobnosti, zameraniu a vykonávaniu odborných činností školského logopéda. Usmernenie si môžete stiahnuť tu vo forme PDF: www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf