Dávame do pozornosti ?>

Dávame do pozornosti

 V spolupráci so SAL sme vydali nový logopedický materiál na podporu tvorby príbehov: Dejové postupnosti I a Dejové postupnosti II. Prikladáme recenzie od p. Wiedermann a p. Adzimovej. Mgr. Silvia Mináriková je autorkou diagnosticko – terapeutického materiálu Dejové postupnosti I. a Dejové postupnosti II., ktorý je cennou pomôckou v logopedickej praxi zameraný na stimuláciu naratívnych zručností u detí predškolského a školského veku. Autorka formou vlastne vytvorených ilustrácií – didaktických kariet obsahujúcich 10 tematických okruhov, každý pozostávajúci z viacerých sekvencií, ktoré sa viažu k centrálnej téme, vypĺňa priestor pre…

Read More Read More

Oslávili sme deň logopédie ?>

Oslávili sme deň logopédie

Milí kolegovia a kolegyne, 6.3. 2017 bol Deň logopédie. Oslávili  sme ho aj v  školských zariadeniach. Komora školských logopédov zabezpečila rozhovor pre RTVS. Osvetu o logopédii a jej náplni v školských zariadeniach, potrebe ranej logopedickej starostlivosti zachytila aj reportáž zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva IDR v Bratislave. Môžete si ho vypočuť kliknutím na nižšie uvedený link: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/128157/reportaz-z- institutu-detskej- reci