Stretnutie členov komory školských logopédov. ?>

Stretnutie členov komory školských logopédov.

Stretnutie členov Komory školských logopédov sa uskutoční dňa 14.6. 2019 o 9 30 hod v Bratislave na Moskovskej ulici č. 3 v priestoroch katedry logopédie, miestnosť M-012.


Comments are closed.